Mimiczne Usta - Mimic Mouth

Login / Rejestracja

W związku z licznymi mailami na temat, iż część osób nie posiada konta paypal, aby dokonać wpłaty, na zakup sprzętu i oprogramowania, na poczet projektu Mimiczne Usta, uruchamiamy numer konta na które można także przelewać pieniądze.

Nazwa: Mariusz Stebelski Innovation Technologies

Ulica: Sienkiewicza 1/3a

Miasto: 47-200 Kędzierzyn-Koźle

86 1140 2004 0000 3302 7513 3833

W tytule proszę wpisać: „DAROWIZNA